Persondatapolitik

1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger og cookies ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes GET FIT FOOD ApS (herefter ”GET FIT FOOD”, ”vi, ”os” eller ”vores”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via GET FIT FOODs hjemmeside, www.getfitfood.dk/dk ("Hjemmesiden") og vores app GET FIT FOOD – Min mad og GET FIT FOOD. Ved at benytte vores Tjenester samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne Persondatapolitik.

2. Kontaktoplysninger

GET FIT FOOD er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller du i øvrigt ønsker at gøre brug af dine rettigheder beskrevet under pkt. 12, kan du kontakte os.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

3.1 For at kunne levere vores tjenester samt administrere vores forretningsmæssige relation til dig har vi behov for at indsamle oplysninger om dig. Dette vil f.eks. være til brug for, hvilken adresse leveringen skal foretages til, ordrehistorik, sende information vedr. et abonnement, håndtering af en kundeklage osv.

Desuden indsamler vi oplysninger om dig, for at forbedre brugeroplevelsen af vores Tjenester, samt for at kunne sende relevante informationer og tilbud, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af vores Hjemmeside og App når du besøger og bruger vores Tjenester.

Til dette gør vi brug af cookies og andre teknologier på vores Hjemmeside. Det er muligt for dig at anvende vores Hjemmeside uden, at vi indsamler oplysninger om dig som beskrevet i de følgende afsnit. Du skal dog være opmærksom på, at en deaktivering heraf kan nedsættes vores Hjemmesides funktionalitet. Du kan læse mere om cookies nedenfor i pkt. 10.

3.2 Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af vores ydelser samt administrere vores forretningsmæssige relation, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, og andre lovlige forretningsmæssige formål.

Derudover indhenter vi oplysninger om for at forbedre og driftsoptimere vores ydelser i medfør af art. 6, stk. 1, litra f.

Desuden behandler vi dine oplysninger i forbindelse med vores kommunikation og markedsføring til dig med hjemmel i forordningens art. 6, stk. 1, litra a.

3.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsmail, indsamler vi som minimum oplysning om din e-mailadresse. Du har endvidere mulighed for at oplyse dit navn. Vi registrerer og opbevarer også dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføring. Vi benytter de øvrige oplysninger vi indsamler jfr. pkt. 3.1 til at målrette vores markedsføring til dig, så vi kan vise dig nyheder og tilbud, der passer til dine interesser. Du vil altid kunne framelde dig servicen i hver henvendelse fra os.

4. Kategorier af personoplysninger

Ved køb af vores tjenester indsamler vi almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsmåde for at opfylde vores aftale med dig som kunde.

Hvis du retter henvendelse til os, klager eller på anden måde giver os feedback, indgår de oplysninger, som fremgår af henvendelsen, i vores behandling af dine personoplysninger.

Ved brug af vores Tjenester indsamler vi desuden informationer om din computer og telefon, oplysninger om den browser du bruger, hvilke sider på vores Hjemmeside du besøger, din IP-adresse samt din netværks lokation.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

I nogle tilfælde er det nødvendigt, for at kunne levere vores ydelser til dig, at vi videregiver eller overlader dine oplysninger til vores samarbejdspartnere m.m. Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået en sådan aftale. Dette betyder, at disse parter også forpligter sig til at overholde gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til, at vi må overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Nogle af databehandlerne er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield.

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi indsamler og udleder også personoplysninger om dig, f.eks. via cookies på Hjemmesiden, samt i vores kontakt med dig som potentiel, eksisterende eller tidligere kunde.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine kundeoplysninger så længe som aftaleforholdet eksisterer. Ophører du med at være kunde hos os, så sletter vi dine personoplysninger efter udløbet af det regnskabsår, materialet vedrører tillagt 5 år, jf. reglerne i bogføringsloven.

Andre personoplysninger sletter vi, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de behandles.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. Cookies

GET FIT FOOD anvender cookies på getfitfood.dk, således at din computer automatisk modtager en eller flere cookies, når du besøger getfitfood.dk. Cookies er små tekstfiler, som lagres i computerens browser (fx Internet Explorer, Firefox eller Google Chrome), og som gør det muligt fx at følge trafikken på en hjemmeside, herunder genkende tilbagevendende besøg.

GET FIT FOODs anvendelse af cookies sker med henblik på at generere brugerrelaterede statistikker, fx over hvor længe vores brugere er på getfitfood.dk, og hvor mange af vores brugere, der tidligere har været på getfitfood.dk. Derudover anvendes cookies også til at måle effektiviteten af vores bannerannoncering. I forbindelse med spørgeskemaundersøgelser anvendes cookies ligeledes for at forhindre, at du modtager spørgeskemaet igen efter endt besvarelse.

Der anvendes en række tredjeparts cookies til bl.a. at danne statistik af dit besøg på getfitfood.dk, optimere visningen af annoncer og lign. – her anvendes Google Analytics, Dixa, Typeform, Google Ads, Mailchimp, LinkedIn, Pinterest, Digital Advisor, Bing Ads, Verizon og Facebook.

Selve foranstaltningen, vedrørende lagring af oplysninger og adgang til oplysningerne, der allerede er lagret, i din browser, foretages af GET FIT FOOD.

Ved din brug af getfitfood.dk accepterer du, at der med ovennævnte formål lagres oplysninger og opnås adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i din browser. Såfremt du ikke ønsker at acceptere GET FIT FOOD Aps’ anvendelse af cookies på getfitfood.dk, kan du ændre dine browserindstillinger, således at din browser ikke accepterer cookies, herunder sletter de cookies, der allerede måtte være lagret i din browser. Vejledning til ændring af din browsers indstillinger og sletning af cookies findes her.

Du kan også få hjælp i hjælp-funktionen i din browser. Dette kan du normalt gøre ved at trykke på F1-tasten på din computer og søge efter ordet "cookies". Vær opmærksom på, at der er funktioner og services, som du ikke kan bruge, da de forudsætter accept af cookies.

11. Samtykke

Vi anvender som udgangspunkt kun samtykke i forbindelse med levering af vores nyhedsbrev. Et samtykke er altid frivillig, og du har, til enhver tid, ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår i pkt. 2, uden at dette dog berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Adgangen kan dog være begrænset, fx af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

12.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt ret til at modtage en række yderligere oplysninger vedrørende vores behandling af dine oplysninger.

12.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I din anmodning bedes du oplyse os om, hvori unøjagtigheden består, og hvordan den kan rettes.

12.3 Ret til sletning

I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det kan fx gælde, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til.

12.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

12.5 Ret til indsigelse

Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine personoplysninger til markedsføringsformål.

12.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

13. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Vi er dog forpligtet til at oplyse dig om, at du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.